की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
ग्राहक संरक्षण आणि बंदरे
रायगड जिल्ह्या पालकमंत्री

नेतृत्व : सामाजीक व वैचारीक

आमदारनिधीतून कामे

लोकहिताचे निर्णय

विधानभवनातील प्रश्न

लक्षणीय योजना

Close Menu