तरुणांना संधी मिळण्यासाठी ‘श्रीगणेशा स्वयंरोजगाराचा’!