महसूल मंत्री श्री. चंद्रकांत दादा पाटील यांना निवेदन!