की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

धावीर महाराज पालखी सोहळा!

   रायगड जिल्हातील रोहा येथील ‘धावीर महाराज पालखी सोहळा’ संपन्न झाला… या पालखीदरम्यान सर्व भाविकांसमवेत दर्शन घेतले…

अभिप्राय द्या..

Close Menu