की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही…

१९६६च्या महाराष्ट्र चित्रपट नियमानुसार कलम १२१ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. लोकांना असे करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार कोणत्याही मालकाला नाही. आम्ही त्याबद्दल अगदी स्पष्ट आहोत. मी विधानसभेत माझ्या प्रतिसादात हे स्पष्ट केले आणि मी अजूनही माझा निर्णय कायम ठेवत आहे.

‘मुंबई मिरर’ वर्तमानपत्रातील याविषयावर आज (१० ऑगस्ट २०१८) रोजी आलेली माझी मुलाखत : https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/multiplex-owners-are-misleading-moviegoers/articleshow/65345642.cms

https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/the-big-screen-fleece/articleshow/65380000.cms

अभिप्राय द्या..

Close Menu