रायगड जिल्ह्यातील ताबाडडोह येथील नदी पुलाचे उद्घाटन