रुग्णांच्या सेवेसाठी अद्ययावत रुग्णवाहिका प्रदान करण्यात आली!