की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लागावी म्हणून अस्तित्वात असलेल्या रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असून राज्यात या अंमलबजावणीचे प्रमाण ९०% आहे..

अभिप्राय द्या..

Close Menu