रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

गृहनिर्माण क्षेत्राला शिस्त लागावी म्हणून अस्तित्वात असलेल्या रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र अव्वल स्थानी असून राज्यात या अंमलबजावणीचे प्रमाण ९०% आहे..

अभिप्राय द्या..