रेल्वे समांतर रस्ता, चामुंडा सोसायटीतील गटारावर आर.सी. सी. कॉंक्रिटीकरण कामांचे भूमीपूजन