वार्ड क्र. 82 मधील काँक्रीटीकरण विकासकामांना सुरुवात!