की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

षट चक्र ध्यान साधना

योग विद्या गुरुकुल, नाशिक संचलित, योग विद्या धाम, डोंबिवली आयोजित ‘षट चक्र ध्यान साधना’ योग गुरु व शिबीरात सहभागी इतर सर्व योगसाधकांशी संवाद.

अभिप्राय द्या..

Close Menu