सावर्डे येथे पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन व पक्षप्रवेश!