की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

गणपतीत कोकणात जाणाऱ्या १८ विशेष गाड्या

कोकणातील प्रवाशांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी!
गणपतीत कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी १८ विशेष गाड्या मध्यरेल्वेने उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
#Konkan #GaneshChaturthi

अभिप्राय द्या..

Close Menu