की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

कंत्राटी कामगारांच्या समस्या

रायगड जिल्हा दौऱ्या दरम्यान मौजे रासळ जिल्हा रायगड येथील कंत्राटी कामगारांच्या समस्या व एच ओ सी रसायनी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याबाबत बैठक अलिबाग येथे घेण्यात आली. संबंधित अधिकारी यांना योग्य ती कार्यवाही करण्या संदर्भात आदेश दिले.

 

अभिप्राय द्या..

Close Menu