की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने, लब्ध-प्रकाश-इतिहास-निसर्गमाने...

मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनाही उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती‬

खुल्या प्रवर्गासह इतर मागासवर्ग/ विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता परदेशातील मिळणार.

अभिप्राय द्या..

Close Menu